Stichting Digitale Overheid

    Stichting Digitale Overheid

    De Stichting Digitale Overheid (2013) wil als niet-gouvernementele organisatie een bijdrage leveren aan het tot stand komen van een digitale overheid.